Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

Predmet plnenia
Predmetom plnenia je dodávka tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.zdravotnicke-oblecenie.sk na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo emailu. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná.

I. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. 

II. Spôsoby platby

Platba môže prebiehať nasledovnými spôsobmi:

 1. prevodom na účet - pri platbe na účet vopred poskytujeme zľavu  5%.

  tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo objednávky . Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po prijatí platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní. V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, prosíme Vás platbu realizovať do 3 pracovných dní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

 2. hotovostne na dobierku pri prevzatí tovaru

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade kedy si zákazník objednaný tovar formou dobierky neprevezme, pri ďalšej objednávke od zákazníka na dobierku môže požadovať najprv úhradu vopred prevodom na účet a následne zaslanie tovaru zákazníkovi.

III. Doprava a expedičné náklady

Výška poštovného v závislosti od preferovaného spôsobu platby a prepravnej spoločnosti je nasledovné:

Poštovné a spôsob dopravy

 • prostredníctvom Slovenskej pošty - na dobierku 5 €
 • prostredníctvom kuriérskej služby - na dobierku 6,50 € .

V prípade objednávky nad 100 EUR je poštovné zadarmo

V našom eshope nájdete produkty rozličných dodávateľov. Doba expedície tovaru je preto odlišná.  Tovar doručujeme od 2 do 21 pracovných dní.

IV. Výmena a vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU:

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

POSTUP:

 1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia.

 2. Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete

  • Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
  • v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu
  • Váš podpis a dátum.
 3. Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

 4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

 5. Adresa pre doručenie :

  Magdalena Gyorgyova- MEGYTEX
  Námestie baníkov 21
  048 01 Rožňava

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote vyššej ako je 100 EUR, kedy mu nebude účtované poštovné, ak následne objednávku čiastočne vráti a hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu 100 EUR, bude zákazníkovi účtované aj poštovné podľa našich obchodných podmienok. Suma za poštovné bude odrátaná od sumy na vrátenie.

Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet alebo poštovou poukážkou.

VÝMENA TOVARU - POSTUP:

 1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

 2. Priložte list, kde uvediete:

  • Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
  • názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.
  • číslo faktúry,
  • Váš podpis a dátum.
 3. Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

 4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

 5. Adresa pre doručenie :

  Magdalena Gyorgyova-MEGYTEX
  Námestie baníkov 21
  048 01 Rožňava

POZOR:  Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

V. Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovú adresu info@zdravotnicke-oblecenie.sk a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. alebo 2. triedou. Neposielajte tovar na dobierku.

Reklamácie posielajte poštou na adresu :

Magdalena Gyorgyova- MEGYTEX
Námestie baníkov 21
048 01 Rožňava

 

 • K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.

 • Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie.

 • Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok).

 • Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte . 

 • V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/  

 • Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie 

 • Zákazník je vždy informovaný max. do 5 pracovných dní , od dodania reklamácie / emailom, telefonicky /  

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.zdravotnicke-oblecenie.sk Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.

 

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.

 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí.

 • Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

 • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).

 • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe.

 • Pri reklamáciách už použitého tovaru nemá spotrebiteľ právo na vrátenie už zaplateného poštovného, alebo na preplatenie nákladov spojených s doručením zásielky k predávajúcemu.

 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. 

VI. Neprevzaté dobierky

Uzavretie objednávky sa riadi obchodným zákonníkom, kde sa neprevzatie dobierkovej objednávky charakterizuje ako porušenie zákona! Po neprevzatí objednávky je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté náklady podľa OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb. Kupujúci je po neprebratí zásielky dlžníkom firmy a bude mať zablokované objednávanie na všetkých stránkach prevádzkovaných firmou. Opakovaná úhrada je možná iba po úhrade pohľadávky. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a pokutou v tejto výške.

POZOR! Upozorňujeme, že pri odmietnutí zásielky doručovanej prostredníctvom kuriérskej služby je výška škody 8,50 €! 

 

VII. Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodným podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

 S akýmikoľvek podnetmi či návrhom na spoluprácu nás môžete kontaktovať na: info@zdravotnicke-oblecenie.sk

 

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšie nákupy!